המנדט של בעלי החיים בכנסת

דצמבר 2018

  • סיום בניית אתר ״משפיעים מבפנים״ ועלייתו לאוויר.
  • עריכת מחקר מעמיק בנושא ההתפקדות למפלגות.
  • בחינת ההיסטוריה ההצבעתית של כלל חברי הכנסת המכהנים בכל הנושאים הקשורים לבעלי חיים.
  • גיבוש הצעות החוק והנושאים הראשונים אותם נרצה לקדם מתוך הכנסת בתחום זכויות בעלי חיים.
  • חתימה על הסכם העסקה עם הלוביסטית הראשונה של פרויקט "משפיעים מבפנים".
  • גיוס אחראי התפקדות בשכר מטעם פרויקט ״משפיעים מבפנים״ לאחר סבב בחינת עשרות מועמדים.
  • גיבוש תכנית אסטרטגית, תקציבית ושיווקית הפורטת לפרטים את אופן הפעולה בפרויקט.