המנדט של בעלי החיים בכנסת

פברואר 2019

  • הרכבת פאנל חברי הכנסת בעד זכויות בע"ח מכלל המפלגות עבור כנס 'חיה פוליטית'.
  • קיום ערב גיוס מתנדבים והגעה למערך של 30 מתנדבים/ות.
  • הגעה ל-1500 מתפקדים בכלל המפלגות.