המנדט של בעלי החיים בכנסת

אפריל 2019

  • הגדלת מערך המתנדבים.
  • יצירת תכנים לקידום הפרויקט והפצתם.
  • הקמת עמוד סרטונים באתר משפיעים מבפנים.