המנדט של בעלי החיים בכנסת

תקנון

תקנון משפיעים מבפנים

 

*מטעמי נוחות התקנון מנוסח בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

  1. הגדרות:

א. "העמותה" – העמותה למען עתיד טבעוני מס' 580563336,

ב. "המידע" – הפרטים אשר מבוקש למלא בטופס ההצטרפות לעיל, לרבות בחירת המפלגה אליה אתה מתפקד.

  1. משפיעים מבפנים הוא פרויקט שמטרתו לקדם זכויות בעלי חיים באמצעות חקיקה.
  2. אתר משפיעים מבפנים מציג את פעילות הפרויקט ומספק הסברים ועדכונים אודותיו.

 

הרשמה באמצעות האתר:

  1. מילוי הפרטים במועד ההתפקדות נדרשים כדי  להצטרף לפרויקט.
  2. מצטרף שבוחר להתפקד, מביע תמיכה ביוזמות החקיקה עבור בעלי החיים אשר העמותה תבחר לקדם.
  3. מסירת הפרטים נעשית מרצונו החופשי של המצטרף ובהסכמתו.
  4. העמותה מתחייבת שלא למסור את המידע ולא להעבירו לגורם חיצוני.
  5. המידע הנמסר ישמש לטובת שליחת עדכונים ואימות ההתפקדות, ויצירת קשר.
  6. המידע הנמסר נשמר במאגרי המידע של העמותה, המנוהלים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
  7. האחריות על נכונות המידע הנמסר חלה על המצטרף. יצוין כי חל איסור על התפקדות ליותר ממפלגה אחת.