המנדט של בעלי החיים בכנסת

יוזמה מס. 1
העברת הסמכויות למשרד להגנת הסביבה

כיום סמכויות האכיפה מתוקף חוק צער בעלי חיים נמצאות בידי משרד החקלאות מדובר בניגוד עניינים אנהרנטי שמביא למצב שלא רק שלא מתבצעת אכיפה אפקטיבית של החוק והפחתת הסבל הנגרם לבעלי החיים אלא בכמה מקרים משרד החקלאות עשה ניסיונות להתקין תקנות שינציחו בחוק את ההתעללות הקיימת בבעלי-חיים, וזאת במקום לצמצם אותה. ניגוד עניינים נעוץ בעובדה שמשרד החקלאות אחראי גם על רווחת החקלאים, ובניהם הלולנים, מגדלי הבקר, תעשייני הביצים והחלב וגם על רווחת בעלי החיים ושמירה על זכויותיהם.
המשמעות של אכיפת חוק צער בעליי חיים בהקשר התעשייתי משמע עליית עלויות הייצור בתעשיית הבשר, החלב והביצים.
התעשיות מפעילות לוביסטים רבים ותקציבי עתק כדי להילחם בכל דבר שעשוי לפגוע להם ברווחיות כמובן גם על חשבון ביחס לבעלי החיים שמקבלי ההחלטות במשרד החקלאות צריכים לבחור את זכויותיו של מי לקדם. התעשיין העשיר והחזק או בעל החיים החלש שקולו כלל לא נשמע, אין ספק מה התוצאה.

אנחנו רוצים לעצור את ניגוד העניינים ולפעול להעברת כל סמכויות האכיפה מתוקף חוק צער בעלי חיים למשרד בלתי תלוי והוא המשרד להגנת הסביבה ובכך לקדם אכיפה בפועל ולא רק על הנייר.

לינקים בנושא:

הוצאת סמכויות אכיפת חוק צער בעלי-חיים מידי משרד החקלאות

 

יוזמות נוספות