המנדט של בעלי החיים בכנסת

יוזמה מס. 5
סימון מוצרי בשר מעובד כמסרטנים

כבר ב־2015 פרסם ארגון הבריאות העולמי מחקר הקובע כי בשר מעובד הוא מסרטן ודאי.

גם משרד הבריאות של מדינת ישראל ממליץ באופן רשמי להימנע מצריכת בשר מעובד, ובעיקר להגביל צריכה שלו בילדים לפעם בחודש לכל היותר.

צריכת בשר מעובד קשורה לא רק לעליית הסיכון לתחלואה בסרטן, אלא גם במחלות כרוניות מסכנות חיים רבות אחרות.

עם פרסום ארגון הבריאות העולמי את המידע ותוצאות המחקרים הללו, נרשמה ירידה חדה במכירות מוצרי הבשר המעובד, ואולם כעבור שנה מפרסום הנתונים היקף המכירות של אותם מוצרים כבר חזר למגמת עלייה.

אם כך, המחקרים כבר הוכיחו זאת; משרד הבריאות מפרסם זאת באופן רשמי; ומה שנשאר לנו לעשות הוא לדאוג לכך שהמידע הזה והעובדות הללו יופיעו באופן בולט ונגיש על כל מוצר כזה שבקטגוריית מוצרי הבשר המעובד, כדי שהציבור יהיה מודע תמיד לנזקים שבאכילת בשר מעובד וכדי שהיקף המכירות של מוצרים אלה ימשיך לרדת.

ידע זה כוח, והנגשתו חשובה וחיונית מאין כמותה כדי להביא לצמצום צריכת המזון מן החי – לטובת בריאות הציבור, והן לטובת בעלי החיים.

יוזמות נוספות