המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת אילן גילאון

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 68
אזור בארץ: אשדוד
שנת הצטרפות לכנסת: 1999
צמחוני/טבעוני: -

היסטוריה הצבעתית

1. הציע איסור מכירת פרוות
2. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ח-2018
3. נגד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת
4. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ו–2015
5. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק חובת סימון ופיקוח על בעלי חיים, התשע"ו-2016
6. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים), התשע"ה–2015

למידע אודות חברי כנסת נוספים