המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת איציק שמולי

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 44
אזור בארץ: עין גדי
שנת הצטרפות לכנסת: 2013
צמחוני/טבעוני: צמחוני

היסטוריה הצבעתית

– בין היוזמים של הצעת חוק הרשות להגנה על בעלי חיים, התשע"ח–2018
– יזם את הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון – דיווח על המתת כלבים), התשע"ו-2016 – כיום הסמכות על המתת כלבים מוטלת על מספר רב של גופים ואין גוף שמפקח על היקף התופעה ונותן תמונה מלאה לגביה. חוק זה מציע שכל מקרה של המתה ידווח לממונה ע"י חוק צער בעלי חיים ויפרט את הסיבה והאמצעים להמתה.
– בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ו–2015
– יזם את הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון – הגברת הפיקוח על ניסויים) – מטרתה להעלות את מספר הנציגים מטעם ארגונים למען בעלי חיים בוועדות הדנות בניסויים בבעלי חיים. כיום קיים רוב מכריע של מדענים, כך שלמעשה לנציגי בעלי חיים אין כח השפעה ממשי בוודעה.
– תמך בהצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – ביטול כלובים בתעשיית הביצים) – לשפר את תנאי המחייה של תרנגולות בתעשיית הביצים על ידי הוצאה של שימוש בכלובים בתעשייה אל מחוץ לחוק.
– תמך בהצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה),
– יזם את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – חובת עיקור או סירוס של כלבים וחתולים) – מטרת ההצעה לצמצם את מספר בעלי החיים המשוטטים באמצעות עידוד עיקור/סירוס.
– יזם את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – רישיון לזיווג או למכירה של כלבים וחתולים) – המטרה היא להיאבק במכירת בעלי חיים פיראטית ובכך למגר את תופעת נטישת בעלי חיים ולצמצם את מספר בעלי החיים הנכלאים. מוצע כי זיווג כלב או חתול יתאפשר אך ורק באישור ווטרינר עירוני.
– היה בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור מכירת פרוות)
– היה בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איחוד סמכויות) – הצעה שקוראת להעביר את הסמכויות והאחריות על טיפול במקרי פגיעה בזכויות בעלי חיים מהמשרד לחקלאות ומגופים שונים כגון המשטרה המשטרה למשרד להגנת הסביבה.
– יזם יחד עם יעל גרמן ויעל כהן פארן את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חזקת שמירת הדין בייצור מוצר מן החי) – חברות יידרשו להבהיר שבעל חיים עבר התעללות ע"מ ליצר את מוצרם, ואם לא הדבר ייחשב להטעייה על פי החוק להגנת הצרכן.

למידע אודות חברי כנסת נוספים