המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת איציק שמולי

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 40
אזור בארץ: עין גדי
שנת הצטרפות לכנסת: 2013
צמחוני/טבעוני: צמחוני

היסטוריה הצבעתית

בין היוזמים של הצעת חוק הרשות להגנה על בעלי חיים, התשע"ח–2018
1. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון – דיווח על המתת כלבים), התשע"ו-2016
2. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ו–2015

למידע אודות חברי כנסת נוספים