המנדט של בעלי החיים בכנסת

חברת הכנסת מיקי חיימוביץ

תפקיד:
גיל: 57
אזור בארץ:
שנת הצטרפות לכנסת:
צמחוני/טבעוני: טבעונית

היסטוריה הצבעתית

– יזמה את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ט-2019
– יזמה יחד עם אלי אבידר את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – ביטול כלובים בתעשיית הביצים), התש"ף-2019.
– יזמה יחד עם אלי אבידר את הצעת חוק איסור ייבוא ומכירת כבד של בעלי חיים שעברו התעללות, התש"ף-2019. שמוסיף על האיסור הקיים בישראל לפטם אווזים ודורש שגם ייבוא של אווזים שעברו פיטום יאסר.
– יזמה את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איחוד סמכויות), התש"ף-2019 – שהטיפול בנושא בעלי חיים יהיה כפוף למשרד אחד: או הגנת הסביבה או החלקאות ולא יחולק בניהם.

למידע אודות חברי כנסת נוספים