המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת גדעון סער

תפקיד:
גיל: 57
אזור בארץ: תל אביב
שנת הצטרפות לכנסת:
צמחוני/טבעוני: יזם מספר לא מבוטל של הצעות חוק זבח"יות

היסטוריה הצבעתית

– יזם את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 8) (סמכויות פיקוח), התשס"ח-2008 – מטרת החוק לאפשר לממונה/מפקח/שוטר לבצע ביקורת פתע במקומות כגון חנויות בעלי חיים ומשקים חקלאיים ולערוך בהן חיפוש, גם בהעידר חשד לביצוע עבירה.
– יזם את הצעת חוק איסור יבוא ומכירת כבד של בעלי חיים שעברו התעללות.
– יזם את הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון) (איסור ניסויים לבדיקת מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי) – מטרת החוק היא למנוע מהמועצה לניסויים בבעלי חיים לתת אישור לערוך ניסויים בבעלי חיים עבור מוצרי קוסמטיקה.
– יזם את הצעת חוק צער בעלי חיים (איסור ייבוא ושיווק של מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי שנוסו בבעלי חיים).

למידע אודות חברי כנסת נוספים