המנדט של בעלי החיים בכנסת

חברת הכנסת יעל גרמן

תפקיד: יושב ראש משותף של השדולה למען זכויות בעלי החיים
גיל: 72
אזור בארץ: הרצליה
שנת הצטרפות לכנסת: נשואה + 2
צמחוני/טבעוני: צמחונית

היסטוריה הצבעתית

1. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ח-2018
2. בעד הצעה לסדר היום בנושא: "ציון יום זכויות בעלי חיים"
3. בעד להעביר את הנושא לוועדה – הצעה לסדר-היום בנושא: "ההתעללות בבעלי חיים במסגרת "המשלוחים החיים"
4. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים), התשע"ה–2015

למידע אודות חברי כנסת נוספים