המנדט של בעלי החיים בכנסת

חברת הכנסת מיכל רוזין

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 54
אזור בארץ: פתח תקווה
שנת הצטרפות לכנסת: 2013
צמחוני/טבעוני: -

היסטוריה הצבעתית

1. הציעה איסור מכירת פרוות
2. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ח-2018
3. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת, התשע"ז-2017
4. נגד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת

למידע אודות חברי כנסת נוספים