המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת מיקי (מכלוף) זוהר

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 44
אזור בארץ: קריית גת
שנת הצטרפות לכנסת: 2015
צמחוני/טבעוני: -

היסטוריה הצבעתית

– יזם והגיש את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור שחיטת בעלי חיים זה לעיני זה או בחיפזון), התשע"ט-2019
– היה הראשון להגיש את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ט-2019
– בין היוזמים של הצעת חוק הרשות להגנה על בעלי חיים, התשע"ח-2018 והצעת החוק להפסקת המשלוחים החיים.
– בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ח-2018
– בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים), התשע"ה–2015
– תמך בהצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור על זיווג ומכירה של כלבים וחתולים), התשע"ח-2017
– היה אחד מהיוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור מכירת פרוות), התשע"ו–2015

למידע אודות חברי כנסת נוספים