המנדט של בעלי החיים בכנסת

חברת הכנסת מירי רגב

תפקיד: שרת התרבות והספורט
גיל: 59
אזור בארץ: ראש העין
שנת הצטרפות לכנסת: 2009
צמחוני/טבעוני: -

היסטוריה הצבעתית

– הצטרפה להצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – עבירת רשלנות ואחריות נושא משרה בתאגיד) – מטרת ההצעה, להוסיף סעיף רשלנות לחוק צער בע"ח. פגיעות רבות בבעלי חיים נעשות עקב רשלנות, אך רשלנות לא נחשבת לעבירה פלילית במסגרת חוק צער בע"ח.
– הצטרפה להצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – צער בעלי חיים) – מטרת החוק לתת לרשויות האכיפה כלים לוודא שנעשתה עבירה ולאכוף את החוק במקומות המחזיקים בע"ח חיים אשר לא עומדים בתנאים לאחזקת בע"ח.
– הצטרפה להצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11) (תכנית לעובדי המדינה) – מטרת ההצעה להסמיך את השר להגנת הסביבה לפתח תוכנית הכשרה לעובדי מדינה (שתחום אחריותם נוגע בטיפול בבעלי חיים) לאכיפת עבירות במסגרת חוק צער בע"ח.

למידע אודות חברי כנסת נוספים