המנדט של בעלי החיים בכנסת

חברת הכנסת מרב מיכאלי

תפקיד:
גיל: 57
אזור בארץ: תל אביב
שנת הצטרפות לכנסת:
צמחוני/טבעוני:

היסטוריה הצבעתית

– בין היוזמים של הצעת חוק איסור המתת כלבים בריאים והרחבת חובות הדיווח של רופא וטרינר עירוני
– יזמה את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור מכירת פרוות)
– תמכה בהצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה).
– תמכה בהצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור ניצול בעלי חיים למטרות הימורים)
– תמכה בהצעת חוק סמכויות למניעת התעללות בבעלי חיים (תיקוני חקיקה) – מטרת החוק היא ייעול אכיפת חוק צער בע"ח. מטרת ההצעה היא לאפשר לבעלי סמכות לבצע חיפוש בחצר אדם פרטי, כאשר קיים חשד סביר להתעללות ללא הוצאת צו מבית המשפט.
– הייתה בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (תיקון – אספקת מים לבעלי חיים משוטטים) – חוק זה מציע כי עיריות יתקינו מתקני שתייה לבעלי חיים משוטטים בחודשי הקיץ.
– תמכה בהצעת חוק איסור ייבוא ומכירת כבד של בעלי חיים שעברו התעללות – הרחבת האיסור לפטם אווזים כך שגם יאסר על ייבוא מחו"ל של אווזים אשר עברו פיטום

למידע אודות חברי כנסת נוספים