המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת ניצן הורוביץ

תפקיד: יו"ר מפלגת מרצ
גיל: 56
אזור בארץ: תל אביב
שנת הצטרפות לכנסת:
צמחוני/טבעוני:

היסטוריה הצבעתית

– בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התש"ף-2019
– בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 10), התשע"ה-2014 – מטרת הצעת החוק היא לצמצם את מספרם של כלבים וחתולים נטושים, עזובים ומשוטטים, באמצעות עידוד ניתוח עיקור וסירוס.
– בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (תיקון – אספקת מים לבעלי חיים משוטטים), התשע"ד-2014
– הצטרף להצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 9), התשע"ד-2014 – מטרת הצעת החוק לאפשר פיקוח שוטף על קיום הוראות חוק צער בעלי חיים.
– בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור מכירת פרוות), התשע"ג-2013
– בין היוזמים של הצעת חוק סמכויות למניעת התעללות בבעלי חיים (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013 – מטרת הצעת החוק היא לייעל את אכיפת חוק צער בעלי חיים וסיוע לבעלי חיים במצוקה
– בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור מלכודות דבק), התשע"ב-2011
– היה בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – העברת סמכויות הביצוע לשר להגנת הסביבה), התשס"ט-2009 – העברת הסמכויות בדבר קיום חוק צער בעלי חיים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה.
– בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור הרג בעלי חיים), התש"ע-2010- כשמדובר בחית בית או בר, אבל מחריגים את חיות למאכל.

למידע אודות חברי כנסת נוספים