המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת עיסאווי פריג׳

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 60
אזור בארץ: כפר קאסם
שנת הצטרפות לכנסת: 2013
צמחוני/טבעוני: -

היסטוריה הצבעתית

1. הציע איסור מכירת פרוות
2. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ח-2018
3. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס` 5) (צמצום ההתרבות של כלבים משוטטים), התשע"ז-2017
4. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ו–2015
5. נגד אישור החוק – חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון מס` 2), התשע"ו-2016

למידע אודות חברי כנסת נוספים