המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת עמיר פרץ

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 67
אזור בארץ: שדרות
שנת הצטרפות לכנסת: 1988
צמחוני/טבעוני: -

היסטוריה הצבעתית

יזם איסור ציד בספורט
1. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים), התשע"ה–20151

למידע אודות חברי כנסת נוספים