המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת עמר בר לב

תפקיד:
גיל: 70
אזור בארץ: חיפה
שנת הצטרפות לכנסת:
צמחוני/טבעוני:

היסטוריה הצבעתית

– יזם אחד מתוך רבים של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – הגבלת משלוחים חיים לשחיטה) – שנועדה להגביל את המשלוחים החיים ולא לעצור אותם.
– היה בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (תיקון – אספקת מים לבעלי חיים משוטטים) – חוק זה מציע כי עיריות יתקינו מתקני שתייה לבעלי חיים משוטטים בחודשי הקיץ.
– בין היוזמים של הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איחוד סמכויות) – הצעה זו קוראת להעביר את הסמכויות והאחריות על טיפול במקרי פגיעה בזכויות בעלי חיים מהמשרד לחקלאות ומגופים שונים כגון המשטרה המשטרה למשרד להגנת הסביבה.
– בין היוזמים של הצעת חוק סמכויות למניעת התעללות בבעלי חיים (תיקוני חקיקה) – הצעה זו קובעת שבעלי סמכויות יורשו להיכנס לבתים וחצרות על מנת להציל בעל חיים במידה וקיים חשש סביר לביצוע עבירה על בעלי חיים.

למידע אודות חברי כנסת נוספים