המנדט של בעלי החיים בכנסת

חברת הכנסת שרן השכל

תפקיד: יושבת-ראש בשדולה למען זכויות בעלי-החיים
גיל: 40
אזור בארץ: כפר סבא
שנת הצטרפות לכנסת: 2015
צמחוני/טבעוני: טבעונית

היסטוריה הצבעתית

1. להעביר את הנושא לוועדה – הצעה לסדר-היום בנושא: "ההתעללות בבעלי חיים במסגרת "המשלוחים החיים"
2. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת, התשע"ז-2017
3. יזמה הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון – קביעת היקף הייצור הכולל), התשע"ח-2018
4. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ו–2015
5. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק חובת סימון ופיקוח על בעלי חיים, התשע"ו-2016
6. יזמה את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה)
7. יזמה את הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון – איסור המתת כלבים בריאים)
8. הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – ביטול כלובים בתעשיית הביצים) – מטרת ההצעה לשפר את תנאי המחייה של תרנגולות בתעשיית הביצים על ידי הוצאה של שימוש בכלובים בתעשייה אל מחוץ לחוק

למידע אודות חברי כנסת נוספים