המנדט של בעלי החיים בכנסת

חברת הכנסת תמר זנדברג

תפקיד:
גיל: 48
אזור בארץ: תל אביב
שנת הצטרפות לכנסת: 2013
צמחוני/טבעוני: טבעונית

היסטוריה הצבעתית

1. הציעה איסור מכירת פרוות
2. הציעה הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – עבירת רשלנות ואחריות נושא משרה בתאגיד), התשע"ה-2015
3. הציעה תיקון- איסור ניצול בעלי חיים למטרות הימורים
4. הציעה תיקון – הגברת הפיקוח על ניסויים
5. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ח-2018
6. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת, התשע"ז-2017
7. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ו–2015

למידע אודות חברי כנסת נוספים