המנדט של בעלי החיים בכנסת

מה עשינו עד עכשיו

הציעו יוזמה חדשה