המנדט של בעלי החיים בכנסת

האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים