המנדט של בעלי החיים בכנסת

הופכים את ישראל למעצמה בתחום הפוד טק