המנדט של בעלי החיים בכנסת

הרצאתו של עמרי פז בכנס חיה פוליטית