המנדט של בעלי החיים בכנסת

עצומה לסימון אריזות ביצים ועופות טריים