המנדט של בעלי החיים בכנסת

פאנל ח"כים בכנס חיה פוליטית